Suomi-Itävalta yhdistys hakee sihteeriä avustamaan hallitusta käytännön tehtävissä. Työ on osa-aikatyö (2 – 4 tuntia viikossa) ja alkaa heti tai viimeistään tammikuussa 2022.
Äidinkieli on suomi tai saksa, toinen työkieli sujuu tasolla toimiva itsenäinen kielitaito B2 (CEFR). Pöytäkirjakieli on suomi.
Saat tarkemman toimenkuvan, kun lähetät viestin osoitteelle: hallitus@suomi-itavaltayhdistys.fi

Tehtäväkuvaus lyhyesti:

  • Hallituksen kokousten koollekutsuminen, esityslistojen valmistelu ja pöytäkirjojen laadinta
  • Yhdistyksen vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja -kertomusten laadinta hallituksen linjausten pohjalta
  • Vuosittaisen valtionavustuksen hakeminen ja selvityksen laadinta avustuksen käytöstä yhdessä taloudenhoitajan kanssa
  • Jäsentiedotteiden laadinta ja yhdistyksen viestintä sekä suomen että saksan kielellä
  • Yhdistyksen verkkosivujen päivitys ja ylläpito sekä suomen että saksan kielellä
  • Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenten yhteydenottoihin vastaaminen
  • Ainekirjoituskilpailun